Истражујем своју околину 1

Природа и друштво за први разред основне школе

 • Весна Кипа
 • Татјана Нововић
 • Снежана Драгићевић
 • Татјана Купљеник
 1. Ја и други

  У овом модулу ученици ће научити да примјењују основна правила представљања; препознаваће сличности и разлике међу собом; учиће да прихватају и уважавају потребе и интересе других; усаглашаваће заједничка правила понашања.

 2. Моја школа

  У овом модулу ученици ће упознати просторије у школи, непосредно и шире окружење; упознаће запослене у школи, школска правила; оријентисаће се – према смјеру (лијево, десно, право) и према положају (испред, иза, напријед, назад, напоље, унутра); разликоваће живо и неживо; научиће да свјесно класификују, разврставају, распоређују (у простору), ређају, придружују.

 3. Јесен

  У овом модулу ученици ће посматрати и биљежити временске прилике, уочаваће, препознаваће и пратиће промјене које се током јесени дешавају на биљкама; уочаваће и пратити активности животиња и људи.

 4. У саобраћају

  У овом модулу ученици ће упознавати саобраћајне прописе и правила, саобраћајне знаке; научиће правила понашања у превозним средствима; научиће да се оријентишу у односу на неке одредишне тачке (карактеристичне природне и друштвене објекте); унапређиваће знања и вјештине потребне за сигурније кретање и учешће у саобраћајним ситуацијама.

 5. Моја породица

  У овом модулу ученици ће уочавати односе у породици, упоређиваће и издвајаће различите породичне моделе, препознаваће улоге, права и обавезе, важне догађаје и дешавања унутар и ван породице. Дјеца у школу доносе различита искуства из својих породица и друштвене средине у којој живе. Кроз разговор уочаваће разлике између породица које познају.

 6. Стиже зима

  У овом модулу ученици ће моћи да објасне промјене на биљкама и животињама у складу с годишњим добом (домаће и дивље животиње), повезују вријеме и одговарајућу активност. Ово поглавље представља неодвојиви дио цјеловитог концепта који укључује смјењивање годишњих доба.

 7. Живим здраво

  У овом модулу ученици ће именовати спољашње дјелове тијела; наводити што се подразумијева под правилном и разноврсном исхраном; наводиће услове за очување здравља (физичке вјежбе, одмор, боравак у природи, лична хигијена и хигијена простора).

 8. Прољеће је ту

  У овом модулу ученици ће уочавати, пратити и биљежити (симболима) промјене које ово годишње доба доноси; повезиваће временске прилике с дешавањима у природи и активностима људи; уочаваће разлике у природи у односу на друга годишња доба; продубљиваће знања о разликама између живе и неживе природе; уочаваће да живот живих бића зависи од других бића и од неживе природе, сазнаће да су за живот живих бића потребни услови (храна, земља, свјетлост, топлота...).

 9. Што могу да урадим

  У овом модулу ученици ће научити да разликују чврсте материје и течности; употребљаваће различите материјале (папир, глина, слама...), оруђа и поступке у вези с њима; препознаваће важност припреме за рад и поспремања након рада; примјењиваће уређивање по договореном критеријуму.

 10. Околина и ја

  У овом модулу ученици ће моћи да објасне како он/она и други људи утичу на природу и како могу допринијети очувању животне средине и уређењу простора у коме живе; наводиће природне и друштвене објекте на путу од куће до школе (улица, парк, зграде, куће, брдо, ливада, ријека...).

 11. Стиже љето

  У овом модулу ученици ће моћи да објасне промјене у природи и својим активностима у складу с годишњим добом; повезиваће вријеме и одговарајућу активност.