Чаролија музике 1

Музичка култура - уџбеник за први разред основне школе

 • Биљана Дурковић
 • Јелена Мартиновић-Богојевић
 • Милена Папић 
 • Татјана Купљеник
 1. Уводна ријеч

 2. Јесен

  Ученици разговарају о првим утисцима у школи

 3. Зима

  Ученици уче и изводе бројалицe – прате ритам и ритмички изговарају текст.

 4. Прољеће

  Ученици разговарају о народним пјесмама, уче нову пјесму. Уз пјевање без инструменталне пратње уче одређене кораке

 5. Љето

  Ученици уче пјесму и увјежбавају ритмичке импровизације на инструментима из Орфовог инструментаријума.